Monday, 24 November 2014

Bến tình người đất Tổ


                                         Ngô Đức Tâm

 Tặng những người bạn từ 29 tỉnh thành của cả nước trở về hội tụ ở 
                           BẾN TÌNH NGƯỜI ĐẤT TỔ
                tại thành phổ ngã ba sông :Việt trì - tỉnh Phú thọ


                         Hãy về với bến tình người !
              Quê hương đất Tổ đẹp tươi lạ thường .
                    Núi Hùng , Nghĩa lĩnh mến thương !
              Bao ngày mong  nhớ , vấn vương đợi chờ .

                      Hãy về với bến tình thơ !
              Bạn từ bến ảo , sông mơ tụ về .
                      Lời ca tiếng hát say mê ,
               Tay trong tay ấm , hướng về tương lai .

                      Chớm đông se lạnh làn môi
                Lửa hồng ấm trái tim người , Người ơi ! 

Thursday, 13 November 2014

ĐỢI MONG


                                     Ngô Đức Tâm

          Nước biếc , non xanh những đợi mong
          Trời cao bảng lảng áng mây hồng .
          Nhìn về phương ấy lòng tha thiết
          Em có chờ không  ? có ngóng trông ?

Monday, 3 November 2014

TRĂNG EM


                                          Ngô Đức Tâm

                       Ngày xưa còn thuở má hồng
               Em như lộc biếc giữa vùng xanh cây .
                      Bây giờ xuân chẳng còn  đầy !
               Đượm vào năm tháng , nhuốm ngày xốn xang ...

                      Em là biển cả trăng vàng
                Đời cứ uống mãi ... biển càng đầy thêm .
                      Ước  gì có cái gầu tiên
                Để anh múc được trăng em cho cùng .