Wednesday, 27 May 2015

NHỚ VỀ CỔ TÍCH


                                  Ngô Đức Tâm

            Trồng cau lại nhớ tích xưa

     bao nhiêu dâu bể
                                Nắng
                                        Mưa
                                                Ngàn đời ...
     Buồn sao hơn thế
                                  Buồn ơi !

      Chạnh lòng thương những kiếp người thiên thu .

Monday, 18 May 2015

MIỀN XANH


                          Ngô Đức Tâm

Ta về Tìm lại miền xanh
Đã rêu phong bởi gập ghềnh nắng mưa
Vẫn là ngõ cũ vường xưa
Nơi hò hẹn thoảng hương đưa ngọt ngào .

Gốc sung bên cạnh cầu ao
Em ngồi hong tóc . Đêm nào sáng trăng...
Hái chùm hoa tím bằng lăng
Trao nhau , thoáng chút bâng lâng  : ngại ngần

Thế rồi cứ mỗi mùa xuân 
Thêm một tuổi . Lại thêm phần nhớ nhau ...

Tuesday, 5 May 2015

ĐỪNG ĐỂ MẢNH TRĂNG RƠI


                                    
                                    Ngô Đức Tâm

     Sao anh vô tình để mảnh trăng rơi ?
     Em vớt mãi mà không thể được !
     Mảnh trăng trôi rồi dập tắt niềm mơ ước
     Còn lại trăng em
                              Đơn lẻ tới vô cùng .

     Mong rằng em 
                          Có mảnh trăng anh
     Cùng mảnh trăng em thành trăng tròn sáng
     Nhen ngọn lửa thắp niềm tin hy vọng
     Cho chẳng lìa xa đôi lứa trên đời .

     Anh ơi ! đừng để mảnh trăng rơi !