Wednesday, 22 March 2017

XUÂN                                                          Ngô Đức Tâm

      Vi vút thông reo mừng xuân sớm

      Thăm đền Du Yếm cảnh thần tiên

      Xuân tràn sức sống , bao đằm thắm

      Tới chốn linh thiêng được bình yên .