Friday, 8 September 2017

 TÌNH QUÊ

Ngô Tâm Đức - Nguyễn Xuân Dũng (đồng tác giả)

Ấm lòng trở lại vườn quê
Người ơi còn nhớ lời thề.năm nao
Bước chân còn cả xuyến xao
Cái thời hoa bướm nắng vào vườn xuân
Sao ngày ấy những tần ngần
Tay trong tay lại phân vân... Không lời
Giờ về thấy tiếc... Người ơi !
Hình như đã thấy chiều rơi trong lòng
Mà sao vẫn mãi thầm mong
Đường quê ngày ấy bóng hồng nơi nao
Chênh chao nhớ một lối vào
Ngày xưa thương lắm em nào nhớ chăng?