Friday, 14 April 2017

bến Đá


sông nước mây trời. gợi tứ thơ

Cờ lau phơ phất... trải đôi bờ


Thuyền nan thấp thoáng về đâu nhỉ


Bến đá ngày đêm... khắc khoải chờ....


                                 Ngô Thái Đò chiều bến vắng với dòng sông.

Mặt nước gương soi,.,rực ánh hồng

Khuấy nước mái chèo .. Tan bọt sóng.


Hỏi người Bến Đá......nhớ em không ?.


                                Phương Hà


 :Bến đá ...bên này... vẫn ngóng trông

Bóng hình ai đó...ở bên sông

Ngày đêm khắc khoải chờ tin Nhạn

"Hợp phố.. Châu về" thỏa nỗi mong...!

                                 Ngô Thái

 Bến Đá mãi chờ mãi đợi mong

Một chiều xa ấy ngắm bên sông

Bóng em Kinh bắc còn vương lại

Trong ánh mắt này những đợi trông

                                    Ngô Đức Tâm  
 bến Đá chiều tà tỏa ánh hồng 

Thuyền ai lờ lững giữa dòng sông

Phất phơ ngàn lau trầm tư đợi

Nơi ấy có người chắc nhớ mong

                                 Ngô Đức Tâm