Monday, 20 February 2017

ĐẦU XUÂN


                                                      Ngô Đức Tâm

          Tháng giêng lễ hội dần qua
 
   Tháng hai đang tới lời ca ngọt ngào

 
          Ầu ơ một khúc ca dao

  
    Lòng người ấm mãi rạt rào tình xuân .

Sunday, 12 February 2017

TƯƠNG TƯ                               Ngô Đức Tâm

          Chợt như nghiêng ngả đất trời
          Một đời đắm đuối
                                     Một lời hát ru

          Xin đừng
                        Reo hạt tương tư
          Nửa như xót dạ
                                Nửa như cháy lòng .