Wednesday, 14 June 2017

Thắm tình thơ


T/G : Kim Chi Ban Mai

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông 

Nhớ về Đất Tổ vài dòng nôm na 

Nơi này phố núi nghĩ xa 

Nhịp cầu phây búc hóa ra lại gần 

……
T/G : Tâm Ngô Đức

Gửi về nơi ấy tình thân

Bốn mùa hoa nở trong ngần tình ai

Sơn la kể cũng gần thôi

Hẹn ngày gặp lại tình người đó em......