Wednesday, 23 December 2015

GIÁNG SINH

                       
                                                   Ngô Đức Tâm

               Tay ấm trong tay đêm Giáng  sinh

               Mặc cho gió lạnh rét rùng mình

               A men cầu chúa lòng lành ấy


               Sáng láng ra tay cứu chúng sinh .

Saturday, 5 December 2015

ĐÔNG


                               Ngô Đức Tâm

      ĐÔNG TỚI RỒI Ư ? EM CÓ ANH

     ẤM ÊM GIỌNG NÓI THẬT TRONG LÀNH


     DÙ CHO GIÓ BẤC LUÔN GÀO THÉT


     TÌNH THẮM TRONG NHAU , MẶC NẮNG HANH .