Monday, 29 June 2015

TRĂNG


                              Ngô Đức Tâm

Cùng gặp nhau một đêm trăng tỏ

Dòng sông Thao sóng sánh sắc vàng

Bến đò xiên ai đợi chờ mòn mỏi

Người thương ơi ! xin chớ vội sang ngang .

Thursday, 18 June 2015

CHIỀU                                  Ngô Đức Tâm

        Chiều xuống vầng ô bóng lặng lờ

        Nhìn xa dãy núi biếc xanh lơ

        Dòng Thao cuộn chảy về đâu nhỉ ?

        Bến Đá ai chờ ? những ngẩn ngơ ...

Saturday, 6 June 2015

CÓ EM


                                          Ngô Đức Tâm

           Xa rồi Tây bắc . Về xuôi

     Anh không mang quế mang hồi về đâu .

          Chỉ xin em một dây trầu

     Đem  trồng bên gốc cây cau vườn nhà

          Ngày dài đỡ nhớ người xưa

     Bên trầu cau , vẫn như là có em .