Saturday, 1 July 2017

BẾN ĐÁCùng nhau chở lại quê đất Tổ

Xuôi dòng về bến Đá đi em !


Cùng ngắm Thao giang nước êm đềm


Lúc chiều về sương giăng mầu tím .