Wednesday, 27 January 2016

RÉT LẠNH

   


             RÉT LẠNH 

                            Ngô Đức Tâm

   Chớm Xuân mà sao trời giá rét ?


   Sương mờ bao phủ kín cả trời .


   Đất Bắc nợ Xuân điều gì nhỉ ?


   Mà mưa , gió bấc lạnh tê người !

Thursday, 14 January 2016

MỘT THOÁNG BÂNG LÂNG                                          Ngô Đức Tâm

                   Ru em đã có cả trời
              Còn ta chẳng biết có người ru không ?
                  Đêm đông gió lạnh se lòng
              Chăn đơn gối chiếc phòng không một mình 
                  Trời Nam ai nỡ vô tình !
              Cho người đất Bắc ru tình ngẩn ngơ .

Tuesday, 5 January 2016

TÓC THỀ

                   
                                               Ngô Đức Tâm

                  Như là cuốn phim quay chậm
                  Bao niềm yêu thương hiện về
                  Nhớ lắm hương thơm bồ kết

                  Người ơi với mái tóc thề .

                  Dù giờ tóc huyền điểm bạc
                  Vẫn nhớ một thời ĐAM MÊ .