Wednesday, 30 August 2017

Nối vần thơ
Bến Đá, Thao giang thật mộng mơ
Đồi sim rừng cọ đó ai chờ
Tiếng em trong trẻo , chiều buông tím
Ai lắng nghe rồi những ngẩn ngơ .
..................Ngô Đức Tâm..........
Thao giang thơ mộng gợi vần thơ
Bến Đá chiều thu ,em vẫn chờ
Cảnh sắc mây trời lưu luyến nhớ
Tình nồng một thuở hiện trong mơ.
....................Ngô Thái..............
Thao GIang ngày đến đẹp như mơ
Bến Đá gặp đây ngỡ đợi chờ
Không hẹn mà nên - duyên định sẵn?
Anh về mãi nhớ cảnh trời mơ./.
.....................Lan Rừng...........

THU

  Bên dòng Thao giang thật mộng mơ

Rừng cọ đồi sim đó   ai chờ

Tiếng hát em trong chiều buông tím
Ai lắng nghe rồi những ngẩn ngơ
Ngắm Thao giang dệt những vần thơ
Bến Đá quê Bầm vườn cây quả ngọt
Chim chuyền cành líu lo vui hót
Vấn vương tình xao xuyến giữa mùa thu.
.
.................Ngô Đức Tâm - Thanh Bình.......