Wednesday, 22 March 2017

XUÂN                                                          Ngô Đức Tâm

      Vi vút thông reo mừng xuân sớm

      Thăm đền Du Yếm cảnh thần tiên

      Xuân tràn sức sống , bao đằm thắm

      Tới chốn linh thiêng được bình yên .

No comments:

Post a Comment

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *
Chú ý không nên sử dụng chế độ auto play (tự đông mở).